Wortsuche, Scrabble Hilfe - Wörter suchen und prüfen

Wörter aus Buchstaben KOHLRABEN

Aus den Buchstaben KOHLRABEN Sie können 361 Wörter erstellen

Aus 9 Buchstaben bestehende Wörter:

kohlraben17,

Aus 8 Buchstaben bestehende Wörter:

kohlrabe16, abholern13,

Aus 7 Buchstaben bestehende Wörter:

balkone14, elbkahn14, rehkalb14, ankohle13, bankerl13, blakern13, blanker13, kalbern13, karoben13, lenkbar13, abholen12, abholer12, hoblern12, karneol12, orakeln12, anbohre11, laboern11, laboren11,

Aus 6 Buchstaben bestehende Wörter:

bekohl14, balkon13, blanko13, karbol13, kloben13, knobel13, knoble13, kobeln13, kolben13, abkehr12, ablenk12, ankleb12, ankohl12, balken12, behark12, blaken12, blaker12, blanke12, borken12, holken12, kabeln12, kalben12, kalber12, kalbre12, karbon12, karobe12, kobern12, kohlen12, abhole11, banker11, barken11, belohn11, berank11, bohlen11, hakeln11, hobeln11, hobler11, kahlen11, kahler11, orakel11, orakle11, ablehn10, anbohr10, blahen10, bohner10, bohnre10, bohren10, boreal10, halben10, halber10, harken10, klaren10, korane10, kornea10, kralen10, laboer10, labore10, nobler10, orkane10, rakeln10, albern9, bahren9, barone9, habern9, labern9, ahorne8, oralen8,

Aus 5 Buchstaben bestehende Wörter:

kobel12, blake11, blank11, borke11, holke11, kabel11, kable11, kalbe11, koben11, kober11, kobra11, kohle11, korbe11, abhol10, baken10, barke10, bohle10, break10, hakel10, hakle10, hobel10, hoble10, kahle10, klaro10, klone10, knabe10, krehl10, kreol10, lorke10, onkel10, alken9, anhob9, blahe9, bohne9, bohre9, ebola9, erhob9, haken9, halbe9, harke9, hoben9, kahne9, khane9, klane9, klare9, koran9, koren9, korne9, krale9, krone9, labor9, laken9, loben9, nobel9, noble9, orkan9, rakel9, aerob8, alben8, alber8, albre8, anheb8, anker8, ankre8, bahne8, bahre8, baron8, borne8, erhol8, erlab8, haben8, haber8, habre8, herab8, holen8, karen8, krane8, laben8, laber8, labre8, lohen8, lohne8, nabel8, nable8, obern8, raken8, ranke8, roben8, abern7, ahlen7, ahorn7, aloen7, baren7, barne7, haler7, heroa7, horen7, horne7, lahne7, loren7, narbe7, ohren7, orale7, raben7, realo7, rohen7, erahn6, harne6, heran6, laren6, naher6, rahen6, rahne6,

Aus 4 Buchstaben bestehende Wörter:

klob11, blak10, holk10, kalb10, kleb10, kohl10, korb10, bake9, bank9, bark9, kahl9, kehl9, kerb9, klon9, kola9, lork9, alke8, bohn8, bohr8, bola8, hake8, halb8, hark8, henk8, kahn8, karo8, kehr8, kerl8, khan8, klan8, klar8, kore8, korn8, kral8, lake8, lenk8, lobe8, okra8, akne7, albe7, bahn7, bahr7, bora7, born7, habe7, halo7, herb7, hole7, kare7, karn7, kern7, kran7, kren7, labe7, lohe7, lohn7, oben7, ober7, rake7, rank7, renk7, robe7, aber6, ahle6, aloe6, bane6, bare6, barn6, hone6, hora6, hore6, horn6, lahn6, lehn6, lehr6, lore6, nabe6, narb6, noel6, ohne6, ohre6, olea6, oral6, rabe6, rohe6, ahne5, earl5, elan5, harn5, lern5, nahe5, rahe5, real5, reha5, aren4,

Aus 3 Buchstaben bestehende Wörter:

bak8, klo8, lok8, alk7, bol7, hak7, hob7, kor7, lek7, lob7, abo6, alb6, bah6, bel6, beo6, boa6, bon6, bor6, hab6, heb6, hol6, kar6, kea6, ken6, lab6, leb6, loh6, ban5, bar5, erb5, oha5, ohr5, ole5, rho5, roh5, ahn4, ale4, ehr4, har4, her4, lar4, nah4, rah4, reh4, rhe4, are3, ern3, ran3, ren3,

Aus 2 Buchstaben bestehende Wörter:

ob5, ab4, ho4, oh4, ah3, eh3, ha3, he3, la3, on3, an2, ar2, er2, na2, ne2, re2,


Längste Wörter aus Buchstaben KOHLRABEN

Das längste Wort, das aus Buchstaben KOHLRABEN bestehen kann, ist

kohlraben

. Anzahl der Buchstaben mit: 9
Das zweitlängste Wort ist

abholern

. Anzahl Buchstaben: 8

Anagramme aus dem Wort KOHLRABEN

Das Wort KOHLRABEN kann nicht in ein Anagramm umgewandelt werden (ein Wort mit einer anderen Bedeutung, das dieselbe Anzahl von Buchstaben hat).

Wort mit Buchstaben KOHLRABEN - Scrabble-Punkte

Das am besten bewertete Wort aus den Buchstaben KOHLRABEN ist

kohlraben

. 17 - das ist die Anzahl an Punkten, die Sie dafür erhalten können.
Das zweite Wort ist

kohlrabe

. der Punktwert dieses Wortes ist: 16

Wortsuche Fortgeschrittenes Suchen Alle Wörter Hilfe Notes für Spiele